عقب افتادن کنکور خوب یا بد؟ سود یا ضرر؟مفید یا مضر؟

آیا تعویق کنکور به سود سیل زده ها بود یا خیر؟مسلما اگر به هرکسی بگویید کنکور عقب افتاده میگوید خوش به حالتان اما آیا واقعیت این است؟اگر که جزو آن دسته از دانشجویانی باشید که امسال کنکور ارشد دارید یا پیگیر کنکور ارشد بوده باشد مسلما متوجه شده اید که کنکور ارشد سال ۹۸ تقریبا …. ادامه مطلب…