از غیر ممکن بپرس کجا بود وقتی که …

غیر ممکن

از غیر ممکن بپرس..

این مهم است که بدانید قرار نیست همه این بینش را داشته باشند

که قرار نیست همه با شما همکاری کنند

که همه این بصیرت و آگاهی را ندارند

این مهم است که بدانید اکثر مردم به شکوه و گلایه علاقه مندند اما حاضر نیستند در راه تغییر وضعشان قدم بردارند
که شما منحصر به فرد آفریده شده اید… ادامه مطلب…