بدو دنبال سرنوشتت

بدو دنبال شرنوشتت

بدو دنبال سرنوشتت:من میدونم چرا مجذوب بزرگی هستی؟ چون بزرگی در تو هست

اما واست راحت تره که بخوای این بزرگی رو در دیگران مشاهده کنی

این خیلی راحت تره که بزرگی رو ببینی تا اینکه بخوای خودتو بهش گره بزنی بخوای انرژیتو واسش بزاری

بخوای واسه داشتنش قانون مند بشی و از خودت بگذری
همه اینجور فکر میکنن که دنیا و دولت و همه چیز به اونا بدهکارن

هیکس بدهکار تو نیست

اگه چیزی میخوای پاشو برو بدستش بیار… ادامه مطلب…