بدو دنبال سرنوشتت

بدو دنبال شرنوشتت

بدو دنبال سرنوشتت:من میدونم چرا مجذوب بزرگی هستی؟ چون بزرگی در تو هست

اما واست راحت تره که بخوای این بزرگی رو در دیگران مشاهده کنی

این خیلی راحت تره که بزرگی رو ببینی تا اینکه بخوای خودتو بهش گره بزنی بخوای انرژیتو واسش بزاری

بخوای واسه داشتنش قانون مند بشی و از خودت بگذری
همه اینجور فکر میکنن که دنیا و دولت و همه چیز به اونا بدهکارن

هیکس بدهکار تو نیست

اگه چیزی میخوای پاشو برو بدستش بیار… ادامه مطلب…

از غیر ممکن بپرس کجا بود وقتی که …

غیر ممکن

از غیر ممکن بپرس..

این مهم است که بدانید قرار نیست همه این بینش را داشته باشند

که قرار نیست همه با شما همکاری کنند

که همه این بصیرت و آگاهی را ندارند

این مهم است که بدانید اکثر مردم به شکوه و گلایه علاقه مندند اما حاضر نیستند در راه تغییر وضعشان قدم بردارند
که شما منحصر به فرد آفریده شده اید… ادامه مطلب…