کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ۱۰

اصول ترمودینامیک ویرایش 10 Fundamentals of Thermodynamics, 10th Edition

کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن از جمله مهم ترین کتاب های مرجع در زمینه ترمودینامیک می باشد.کتاب پیش رو دهمین (۱۰) ویرایش از این کتاب می باشد که به قلم … ادامه مطلب…